Palvelut

 

SuunnitteluKoko-suunnitelma

omakotipihat
rivi- ja kerrostalojen pihat
vapaa-ajan asuntojen pihat  
julkiset ympäristöt
vanhojen pihojen kunnostussuunnitelmat
maatalousympäristöt
viheralueiden hoitosuunnitelmat

 

 

Suunnittelun toteutus

kartoituskäynti, jolloin asiakkaan toiveet pihan toiminnoista ja tyylistä kirjataan

luonnostellaan yleissuunnitelma, johon pihan toiminnot ja

kasvillisuusalueet on sijoitettu

lopullinen suunnitelmakartta, jossa kasviluettelot

työselostus ja tarvittaessa havainnekuvia

tarvittaessa pihan hoito-ohjeet

 

 

Suunnittelu tehdään yleensä tontin asemapiirroksen pohjalta Vector Works-miniCad-ohjelmalla.  

 

 

 

HoitosopimuksetPorras

puiden ja pensaiden hoitoleikkaukset

kevätkunnostus ja talvikunnostus

kasvukauden hoitotyöt

 

 

Teemme koko kauden hoitosopimuksia sekä kertakäyntejä. 

 

 

Viherrakennustyöt

maanrakennus

kivityöt
nurmikoden perustaminen ja istutustyöt

 

Neuvonta
Neuvontakäynnillä kartoitamme suunnittelun tarvetta tai annamme avun pihan ongelmakohtiin.

 

Tyokuvia